Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Omschrijving

Het attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst / attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer je op het adres woont.

 

Je kan ook een attest van hoofdverblijfplaats aanvragen met de historiek van jouw vorige adressen.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jouzelf aanvragen:

 • jijzelf
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Je kan het attest aanvragen bij jouw gemeente:

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

 • op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister
 • op 'Mijn Burgerprofiel', de online toepassing van de Vlaamse overheid
 • op het e-loket via de blauwe knop "Aanvraag op naam van aanvrager van uittreksels uit bevolkingsregister" bovenaan deze pagina

 

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

 • jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

 

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • jouw eigen identiteitskaart.