Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Omschrijving

Het attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jouzelf aanvragen:

 • jijzelf (enkel voor jouw eigen gezin)
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Je kan het attest van gezinssamenstelling opvragen bij jouw gemeente.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

 • op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister
 • op 'Mijn Burgerprofiel', de online toepassing van de Vlaamse overheid
 • op het e-loket van de gemeente via de blauwe knop "Aanvraag op eigen naam" bovenaan deze pagina

Advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders kunnen het attest voor hun cliënten opvragen via de blauwe knop "Aanvraag door derden (notaris/advocaat/deurwaarder)" bovenaan deze pagina.

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

 • jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

 

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • jouw eigen identiteitskaart.