Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Omschrijving

Het attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jouzelf aanvragen:

  • jijzelf (enkel voor jouw eigen gezin)
  • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Je kan het attest van gezinssamenstelling opvragen bij jouw gemeente via de blauwe knop "Aanvraag op naam van aanvrager uittreksels uit bevolkingsregister" bovenaan deze pagina of aan het loket.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

  • jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

 

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • jouw eigen identiteitskaart.