Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst)

Omschrijving

Het attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst / attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer u op het adres woont.

Je kan ook een attest van hoofdverblijfplaats aanvragen met de historiek van jouw vorige adressen.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jouzelf aanvragen:

 • jijzelf
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Je kan het attest aanvragen:

 • aan het loket van de dienst Burgerzaken
 • online met jouw elektronische identiteitskaart (eID):
  • via de blauwe knop 'Aanvraag op naam van aanvrager van uittreksels uit bevolkingsregister' bovenaan de pagina
  • bij het Rijksregister ('Mijn Dossier').

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket aanvragen.

Meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

 • jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • jouw eigen identiteitskaart.