Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Stadsrandbos

STADSRANDBOS WORDT 27 HECTARE GROOT

UNIEK IN VLAANDEREN.

In het voorjaar van 2020 stelde het Gemeentebestuur Knokke-Heist het ontwerpbureau Arcadis, het architectenbureau Generiek en Bos+ aan om het nieuwe Stadsrandbos uit te werken. Zij werken momenteel aan een ambitieus plan. Het nieuwe bos wordt 27 ha groot en is gelegen tussen Lakeside en Duinbergen. Het zal bestaan uit een speelbos, een echt bos, paden en waterlopen. De eerste realisatie in dit project is de aanplant van 4,5 ha bos. Sinds begin 2021 vormen 12.400 bomen hier een beginnend bos. Ondertussen werken de ontwerpers verder aan het ontwerp van de overige 22,5 ha bos, speelbos, paden en waterlopen.

Dit bos wordt een unieke realisatie in Vlaanderen.

Visie BOS+

We kiezen voor jong plantgoed (80 tot 120 cm hoog) in een dicht planverband (1,5 m tussen elk boompje). Jong plantgoed wortelt beter en kan zich beter aanpassen aan de nieuwe omstandigheden dan ouder plantgoed. Daardoor komt het ook beter droge zomers door. Door het dichte plantverband ontstaat er concurrentie tussen de boompjes, waardoor ze snel de hoogte in groeien en er sneller een bosgevoel ontstaat. Doordat ze beter wortelen en door het dichte plantverband staat het bos na 3-4 jaar even hoog als wanneer er gewerkt zou zijn met groter plantgoed. We hebben zones voorzien met boomsoorten die veel licht doorlaten en boomsoorten die meer schaduw werpen. Dit zal zorgen voor een variatie in de vegetatie op de bodem. Langs de huidige bestaande paden hebben we gekozen voor een aaneengesloten beplanting van snelgroeiende soorten. Op die manier ontstaat vlug een bosgevoel en worden de boompjes in de kern van de aanplanting beschermd tegen wind. In de kernen beplanten we niet alle plantvakken waardoor er plaats is voor natuurlijke verjonging van bomen en struikgewas.

VOORGESCHIEDENIS

In 2011 werd een Plan-MER opgemaakt in het kader van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 2de golf en stadsrandbos Knokke-Heist. Dit MER kan geraadpleegd worden via de MER-datbank: omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank (nr. PLIR0040 en PL0187).
Vervolgens werd een gemeentelijk RUP "tweede golfinfrastructuur en stadsrandbos" opgemaakt. Op 20 augustus 2018 werd dit RUP tweede golf en stadsrandbos van kracht na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dit RUP is te raadplegen via gemeentelijke-ruimtelijke-uitvoeringsplannen.

Het nieuwe stadsrandbos komt binnen een landschappelijk geheel met de nog aan te leggen tweede golf op de voormalige steenbakkerij/putten van Dujardin, de voormalige zandwinning ‘Put Decloedt’, de spoorweg Knokke-Brugge en een open polderlandschap rond de Isabellavaart als belangrijkste aangrenzende elementen.

De aanplant van het bos gebeurt geleidelijk aan op percelen, die in eigendom of in beheer zijn/komen van de gemeente Knokke-Heist. Verwerving van alle betrokken percelen is nog lopende.

Infobord stadsrandbos

2021 VOORJAAR 1ste aanplant

Tussen 25 januari en 1 maart 2021 werden om en bij de 12.400 bomen geplant, waarbij de aanzet is gegeven om een beginnend bos te vormen (gekleurde vlakjes).

Fladderiep: 1420

Grauwe abeel: 690

Haagbeuk: 350

Lijsterbes: 540

Populier: 34

Ruwe berk: 2730

Schietwilg: 1860

Tamme kastanje: 2690

Winterlinde: 1030

Zomereik: 690

Gewone esdoorn: 740

2023 VOORJAAR 2de aanplant

In het voorjaar van 2023 werd een 2de aanplant van ongeveer 3000 bomen uitgevoerd.

Het kaartje toont de 1ste aanplant en 2de aanplant.