Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Sportactiviteiten

Het Gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft beslist om tot eind september zelf geen grote sportevenementen te organiseren. De Sportdienst coördineert namelijk sinds begin februari de werking van het vaccinatiecentrum in Knokke-Heist. Waar het bij de opstart nog de bedoeling was om team sportpromotie te laten aflossen door een ander team, is ondertussen duidelijk geworden dat dit om meerdere redenen geen wenselijke, noch haalbare optie is. Het opdrijven van de vaccinatiesnelheid de komende weken en maanden is niet te combineren met de organisatie van grootschalige sportevenementen in de zomerperiode. Dergelijke organisaties vragen trouwens een langdurige en doorgedreven voorbereidingsperiode.  

In deze race naar een betere gezondheidssituatie betekent dit helaas dat we ook dit jaar met spijt in het hart verstek moeten geven voor ons triatlonfestival. In 2021 dus geen Strandloop, Zeezwemmen, Iron Kid, geen Finishers Triatlon, noch Zwintriathlon of Halve Triatlon Knokke-Heist …  

We begrijpen een eventuele ontgoocheling over deze boodschap, doch hopen ook op begrip voor deze moeilijke, doch noodzakelijke beslissing.  

We hopen van harte je bij de volgende edities in 2022 aan de start te mogen begroeten. Blijf ondertussen in beweging en hou het veilig en gezond.