Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Secretarie

Secretarie

Alfred Verweeplein 1
8300 Knokke-Heist
België

De dienst Secretarie organiseert de vergaderingen en verwerkt de besluiten van de verschillende beleidsorganen: college, gemeenteraad, vast bureau, OCMW-raad en burgemeester.

De dienst is belast met de algemene contacten met de andere overheden, de samenwerking tussen de diensten onderling en een aantal taken die niet aan een bepaalde dienst zijn toegewezen.

Waarvoor kan je bij ons terecht?