Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Burgerzaken

Burgerzaken is nu gesloten.
Maandag 20 april weer open van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur

Bij de dienst Burgerzaken kan je van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur nog enkel op afspraak terecht voor hoogdringende zaken en dit enkel in het stadhuis op het Alfred Verweeplein en niet in het Sociaal Huis in Heist.

De Bevolkingsdienst houdt het bevolkingsbestand bij, registreert wijzigingen in de administratieve toestand van de inwoners, wilsbeschikkingen en pensioenaanvragen, levert aan de hand daarvan documenten af en organiseert de verkiezingen.

De Burgerlijke Stand stelt geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten op, bewaart die, past die aan en geeft attesten af aan de hand van die akten. De dienst behandelt nationaliteitskwesties en beheert de begraafplaatsen.

De afdeling Strafregister levert uittreksel uit het strafregister af. Zij levert ook inlichtingenbulletins af i.v.m. de inwoners van Knokke-Heist aan politie- en rechtbankdiensten.

Waarvoor kan je bij ons terecht?